Lesy města Písku

Lesy města Písku s.r.o. je společnost hospodařící v lesních porostech v majetku města Písku.

Základní informace

Kromě produkčních funkcí plní lesy ěsta Písku také rekreační funkci. Pro širokou veřejnost je zde mnoho stezek, laviček a přístřešků, které zpříjemní procházky a výlety. Městské lesy provozují také střelnici a ubytovací zařízení.

Kontaktní informace

Telefon: +420 382 789 111
Web: www.lmpisek.cz
E-mail: podatelna@lmpisek.cz
Adresa sídla: Flekačky 2641, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1