Lesy a rybníky města České Budějovice

lesy a rybníky města české budějovice

Společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. hospodaří na lesních a zemědělských pozemcích města Č. Budějovice, ale také na pronajatých zemědělských a lesních plochách.

Základní informace

Mezi hlavní činnosti společnosti patří lesní, zemědělská a rybniční výroba, zemědělství a provoz prodejny zvěřiny.

Do nabídky společnosti patří:

  • dřevo na palivo i další účely
  • pernatá zvěř
  • ryby, především kapr obecný
  • mléko
  • mladý skot

Prodej palivového dříví

V nabídce je štípané palivové dřevo jehličnaté, dub a bříza. Ceny jsou stanoveny za prostorový metr sypaný. Je možné si objednat také dopravu. Kontejnerová doprava do 30 Km je zdarma. Další informace naleznete na webu o prodeji dřeva.

Prodejna ryb a zvěřiny

V nabídce prodejny je spárkatá a pernatá zvěř, ryby v čele s kaprem a další druhy jako candát, okun, lín, amur, tolstolobik a pstruh duhový.

Otevírací doba: Pondělí-pátek 9:00-17:00

E-mail:prodejna@c-budejovice.cz
Adresa: Jar. Haška 1588/4, 37004 České Budějovice 3
Telefon: 387 315 517

Kontaktní informace

Telefon: 387 315 514
Web: www.lesyarybnikymestacb.cz/
E-mail: prodejna@c-budejovice.cz
Adresa: Jar. Haška 1588/4, 37004 České Budějovice 3

Facebook

Lesy města Písku

Lesy města Písku

Lesy města Písku s.r.o. je společnost hospodařící v lesních porostech v majetku města Písku.

Základní informace

Kromě produkčních funkcí plní lesy ěsta Písku také rekreační funkci. Pro širokou veřejnost je zde mnoho stezek, laviček a přístřešků, které zpříjemní procházky a výlety. Městské lesy provozují také střelnici a ubytovací zařízení.

Kontaktní informace

Telefon: +420 382 789 111
Web: www.lmpisek.cz
E-mail: podatelna@lmpisek.cz
Adresa sídla: Flekačky 2641, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1

Lesy hlavního města Prahy

Lesy hlavního města Prahy

Lesy hl. m. Prahy (LHMP) je příspěvková organizace hlavního města Prahy.

Základní informace

Lesy hlavního města Prahy hospodaří na 2400 ha městských lesů. Mezi další oblasti činností  (střediska) patří správa vodních toků a okrasné školky.  Spravují 90 malých vodních toků na území Prahy a více než 100 vodohospodářských děl (nádrže, rybníky…).

Ve  školkách v Ďáblicích a ve Kbelích se pěstují dřeviny  pro prodej široké veřejnosti i péči o městskou zeleň na území Prahy.

Mezi důležitou činnost patří také správa městské zeleně a ekologická výchova.

Prodej palivového dříví Praha

V nabídce Lesů hlavního města Prahy je také prodej palivového dříví.

Prodej probíhá na provozovně Kbely: Mladoboleslavská 953, Praha 9 – Kbely.

V nabídce je sortimentem jehličnatého a listnatého (olše, bříza, dub akát) palivového dříví. 

Ceník palivového dřeva (odkaz).

Kontaktní informace

E-mail:  info@lesy-praha.cz

Web: https://www.lhmp.cz

Adresa sídla: Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice

IČO: 45247650
DIČ: CZ4524765

Otevírací doba: Pondělí-Čtvrtek 09:00–11:00, 12:30–15:00
Pátek 09:00–11:00, 12:30–14:00

Volná místa

Aktuální volná místa Lesy hlavního města Prahy najdete v příslušné části webu (odkaz).

Další odkazy a zdroje

Městské lesy Hradec Králové

Lesy Města Brna

Městské lesy Hradec Králové a. s. je společnost, která obhospodařuje lesy a rybníky města Hradec Králové a provozuje těžbu štěrkopísku.

Základní informace

Městské lesy Hradec Králové mají ve své správě lesní pozemek o výměře 3 771 ha. Hlavní zastoupení mají v těchto lesích borovicové porosty (67 % rozlohy). V lesích se hospodaří v souladu s lesnickou organizací PRO SILVA, která propaguje přírodě blízké hospodaření.

Lesy a rybníky ve správě společnosti plní kromě produkční funkce také řadu mimoprodukčních funkcí. Lesy jsou vhodné pro pěší procházky, turistiku. Je zde řada turistických stezek, posezení a odpočívadel. Díky síti cyklostezek se zde pá provozovat tak cyklistika. Na své si přijdou také milovníci jízdy na koni a běžeckých sportů. Další příjemnou kratochvílí v lesích může být sběr lesních plodů a hub.

Rybníky v létě lákají ke koupání, rybaření a v zimě k bruslení. Přes zimu je v městských lesích možnost lyžování na udržované běžecké stopě v délce 25 km.

Prodej palivového dříví

Městské lesy Hradec Králové nabízí prodej palivového dříví.

Prodej probíhá každé úterý 14.00 – 18.00 hodin

Místo prodeje: u psího útulku v Malšovicích (příjezd po asfaltové komunikaci od lesního hřbitova)

V nabídce je  borovice, a z listnatého dříví dub, bříza, olše a lípa. Toto palivové dříví se dodává v metrových polenech, nebo krácené v délkách 50 cm, 33 cm, 20 cm.

Ceník palivového dříví (odkaz).

Kontaktní informace

Telefon:  +420 495 272 656

E-mail:  mlhk@vslesy.cz

Web: http://www.mestske-lesy.cz/

Adresa sídla:  Přemyslova 219, 50008 Hradec Králové 

Lesy Města Brna

Lesy Města Brna

Lesy Města Brna a. s. jsou akciová společnost, zajišťuje hospodaření a údržbu v lesích, které jsou majetkem města Brna. Lesy se nachází v katastru Brna a okolních přilehlých obcí.

Základní informace

Lesy města Brna hospodaří na lesním pozemku o výměře 8 220 ha. To je v rámci všech městských lesů největší rozloha.

Městské lesy Brno mají kromě produkčních funkcí také velký potenciál v oblasti rekreace. Nachází se zde několik naučných stezek a zajímavým turistickým cílem může být i některé z chráněných území (Černovický hájek, Bosonožský hájek, Babí lom, Kamenný vrch, Baba, Slunná, Údolí Kohoutovického potoka a Údolí Bílého potoka).

Prodej palivového dříví Brno

Lesy Města Brna nabízí také prodej palivového dříví pro širokou veřejnost. Prodej probíhá na  adrese:

Dřevo Rájec
Spešovská 631, Rájec-Jestřebí 679 02
tel.: 516 432 021
provozní doba: Po – Pá 6:00 – 14:30

V nabídce je sortimentem jehličnatého (smrk, borovice, modřín) a listnatého (buk, dub, habr) palivového dříví. Toto palivové dříví se dodává v metrových a dvoumetrových polenech, nebo jako štípaná polínka polínka v délce 50 cm, 33 cm, 25 cm a to buď volně sypaná nebo rovnaná na paletě.

Palivové dříví můžete dále objednávat z lesních správ – Lipůvka, Brno, Deblín.

Lesní správa Lipůvka
Lipůvka 109, PSČ 679 22
ls.lipuvka@lesymb.cz
tel./fax: 516 431 514

Lesní správa Brno
Komínská 32, Brno-Bystrc, PSČ 635 00
ls.brno@lesymb.cz
tel./fax: 546 210 027

Lesní správa Deblín
Deblín 148, PSČ 666 01
ls.deblin@lesymb.cz
tel.: 549 430 191

Ceník palivového dřeva (odkaz).

Kontaktní informace

Telefon:  +420 541 231 101

E-mail:  lesymb@lesymb.cz

Web: www.lesymb.cz

Adresa sídla: Křížkovského 247/9, 66434 Kuřim

Otevírací doba: Pondělí-Pátek 07:00 – 15:30

Volná místa

Aktuální volná místa v Lesy Města Brna najdete v příslušné části webu (odkaz).

Další odkazy a zdroje